folkbildning folkbildning
Deltagare diskuterar i grupp

Folkhögskolor

Senast uppdaterad: 2014-03-05
Dela på facebook

Folkbildningrådet fördelar statsbidrag till 150 folkhögskolor runt om i landet. De flesta folkhögskolor (107) ägs och drivs av folkrörelser eller andra organisationer. Övriga folkhögskolor ägs och drivs av regioner/landsting (42) eller kommuner (1).

Folkbildningsrådet har ett medlemsuppdrag som rör folkhögskolorna, Folkhögskolornas Informationstjänst.

Mellan 1991 och 2013 har antalet folkhögskolor ökat från 127 till 150. Utöver detta finns 150 filialer. 23 nya folkhögskolor har bildats, varav 13 i större städer och 3 med särskild inriktning på deltagare med funktionsnedsättning. 19 folkhögskolor har fått ny huvudman.