folkbildning folkbildning
Deltagare på konstkurs med stafflier

Studieförbund

Senast uppdaterad: 2014-03-05
Dela på facebook

Folkbildningsrådet fördelar statsbidrag till tio studieförbund. Varje studieförbund har sin egen profil och ideologiska särart.

Studieförbunden bedriver en omfattande verksamhet. Under 2011 arrangerade de tio studieförbunden drygt 280 000 studiecirklar, 332 000 kulturprogram samt 61 000 arrangemang inom kategorin annan folkbildningsverksamhet.

Sedan 1991 då Folkbildningsrådet bildades har tre studieförbund gått samman (KFUK/KFUM, TBV och Sensus). Ett studieförbund (SISU) får numera finansiering via annan myndighet. Dessutom har två studieförbund tillkommit (Ibn Rushd och Kulturens bildningsverksamhet). Nu finns totalt tio studieförbund som får del av det statliga folkbildningsanslaget.